Regulamin


W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie naszych Klientów, a także w celu stałego podwyższania jakości świadczonych usług prosimy o zapoznanie się z regulaminem Beauty Clinic przed przystąpieniem do korzystania z naszych usług.

Regulamin świadczenia usług kosmetycznych w salonie Beauty Clinic:

 1. Klienci salonu Beauty Clinic są zobowiązani do zapoznania się z regulaminem świadczenia usług przed rozpoczęciem zabiegu.
 2. Prosimy o punktualne przybycie na umówiony zabieg. O ewentualnym spóźnieniu lub nieobecności prosimy informować z jednodniowym wyprzedzeniem, a w niemożliwych do przewidzenia sytuacjach przynajmniej z kilkugodzinnym wyprzedzeniem. W przypadku spóźnienia nie gwarantujemy wykonania zabiegu w pełnym umówionym zakresie oraz zastrzegamy sobie prawo do całkowitego odmówienia wykonania zabiegu w danym terminie.
 3. Ceny zawarte w cenniku i na stronie internetowej nie są ofertą handlową, mogą ulec zmianie, ponadto zakres pracy i zużytych kosmetyków zależy od indywidualnych predyspozycji i potrzeb Klienta. O wszystkich cenach Klient jest informowana przed zabiegiem.
 4. Przed przystąpieniem do świadczenia usługi kosmetycznej pracownik przeprowadza z Klientem wywiad w celu ustalenia, czy ze względu na stan zdrowia Klienta, przebyte choroby, czy tryb życia nie zachodzą przeciwwskazania do przeprowadzenia zabiegu oraz w celu ustalenia zaleceń pozabiegowych.
 5. Klienci przed rozpoczęciem zabiegu mają obowiązek powiadomienia pracownika o wszelkich dolegliwościach mogących stanowić przeciwwskazanie do przeprowadzenia zabiegu kosmetycznego (Klienci są w szczególności zobowiązani do poinformowania o: chorobach serca, używaniu rozrusznika serca, chorobach nowotworowych, stanach zapalanych w fazie ostrej, HIV, przebytej żółtaczce, chorobach tarczycy, ciąży lub okresie połogowym, posiadanych protezach, wkładkach domacicznych).
 6. Klienci zobowiązani są poinformować pracownika o pogorszeniu swojego samopoczucia w trakcie wykonywania zabiegów.
 7. W razie wątpliwości co do bezpieczeństwa przeprowadzenia zabiegu – pracownik ma prawo odmówić jego wykonania.
 8. Niezastosowanie się Klienta do wymagań regulaminu skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności salonu Beauty Clinic z ewentualnych powikłań po przeprowadzonym zabiegu.
 9. W przypadku wystąpienia powikłań, lub niepożądanych efektów po zabiegu Klient powinien osobiście przyjść do salonu w przeciągu 24h po wykonanym zabiegu.
 10. Zakup usługi w Salonie Beauty Clinic równoznaczny jest ze złożeniem przez Klienta oświadczenia, iż nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z usług oferowanych przez Salon oraz, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje jego warunki. Za ewentualne konsekwencje Klient będzie ponosił odpowiedzialność.
 11. Depilowane włoski powinny mieć długość od 0,5- 1,0 cm.
 12. Reklamacji manicure hybrydowego powyżej 7 dni nie uwzględnia się.
 13. Reklamacji przedłużanych bądź zagęszczanych rzęs powyżej 14 dni nie uwzględnia się.
 14. Za przedmioty pozostawione na terenie obiektu, Salon Beauty Clinic nie ponosi żadnej odpowiedzialności.
 15. Na terenie Salonu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych.
 16. Za usługi świadczone w Salonie Beauty Clinic płatności można dokonać gotówką lub kartą płatniczą.
 17. Udostępnienie danych osobowych przez Klientów na ankietach, kartach klienta jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych przez Salon Beauty Clinic zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)
 18. Ewentualne skargi, wnioski i zażalenia należy kierować telefonicznie pod numerem telefonu +48 532 619 677 lub emailem na adres: kontakt@beautyclinicwroclaw.pl. Ewentualne zastrzeżenia złożone innym osobom lub w inny sposób mogą nie zostać rozpatrzone.
 19. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie Salonu są zobowiązane przestrzegać niniejszego regulaminu i stosować się do sugestii pracowników.
 20. Salon Beauty Clinic zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.